Bài toán điền phân số lớp 5

Bài toán điền phân số lớp 5

Đề bài: Bạn có thể điền 9 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thay thế các chữ cái dưới đây để được đẳng thức đúng? Lưu ý mỗi số chỉ xuất hiện một lần.

Bài toán điền phân số lớp 5

Trần Phương

Nguồn: https://vnexpress.net/bai-toan-dien-phan-so-lop-5-4126354.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *