Đáp án bài toán điền phân số lớp 5

Đề bài: Bạn có thể điền 9 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thay thế các chữ cái dưới đây để được đẳng thức đúng? Lưu ý mỗi số chỉ xuất hiện một lần.

Đáp án bài toán điền phân số lớp 5

Đáp án:

Trong các chữ số từ 1 đến 9 có đúng hai số 5 và 7 thỏa mãn cả 2 điều kiện: Chỉ chia hết cho 1 và chính nó (số nguyên tố); trừ nó ra không có số nào chia hết cho 5 hoặc 7.

Từ đó suy ra các mẫu b, d, f, h không thể là 5 hoặc 7 và có 8 đáp án sau:

1/3 + 4/8 + 6/9 + 7/2 = 5
1/6 + 2/8 + 7/3 + 9/4 = 5
2/1 + 5/4 + 6/8 + 9/3 = 7
3/9 + 4/1 + 5/2 + 7/6 = 8

2/3 + 4/8 + 5/6 + 7/1 = 9
2/8 + 3/6 + 5/4 + 7/1 = 9
2/8 + 5/1 + 6/3 + 7/4 = 9
3/2 + 5/1 + 6/8 + 7/4 = 9

Trần Phương

Nguồn: https://vnexpress.net/dap-an-bai-toan-dien-phan-so-lop-5-4128423.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *