Nghĩa của cụm từ ‘Fall off the wagon’

'Fall off the wagon' nghĩa là gì ?

 
 
‘Fall off the wagon’ nghĩa là gì ?

Moon Nguyen

Nguồn: https://vnexpress.net/nghia-cua-cum-tu-fall-off-the-wagon-4126330.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *