Tìm điểm phi logic trong tranh

Tìm điểm phi logic trong tranh

Câu 1:

Tìm điểm phi logic trong tranh

>>Đáp án

Câu 2:

Tìm điểm phi logic trong tranh - 2

>>Đáp án

Câu 3:

Tìm điểm phi logic trong tranh - 4

>>Đáp án

Câu 4:

Tìm điểm phi logic trong tranh - 6

>>Đáp án

Câu 5:

Tìm điểm phi logic trong tranh - 8

>>Đáp án

Theo 7 second riddles

Nguồn: https://vnexpress.net/tim-diem-phi-logic-trong-tranh-4128035.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *